Tips & Trix
INTE GLÖMMA ATT TÖMMA VÄRDESKÅP ›

För att vara på säkra sidan så du inte glömmer något i värdeskåpet på hotellrummet, stoppa in en av dina skor i skåpet. Du lämnar troligtvis inte hotellet med bara en sko på :)