Tips & Trix
TAPPAT ÄGG ›

Om du tappar ett ägg så blir det lättare att torka upp om du saltar på det först.