Tips & Trix
SLUT PÅ MASKINDISKMEDEL ›

Har maskindiskmedlet tagit slut? Fyll maskinen med disk som vanligt. Droppa i tre droppar vanligt diskmedel i facket där du annars har maskindiskmedel. Häll sedan på bakpulver så att det fyller två tredjedelar av facket. Tillsätt sedan salt till facket nästan är fullt. Sätt igång diskmaskinen som vanligt. Disken kommer bli skinande ren!