Tips & Trix
KYL OCH FRYS DRA MINDRE STRÖM ›

Ha inte kyl/frys stående tryckt mot väggen i bakkant. Vitvaran blir onödigt varm när luften inte kommer åt att kyla aggregatet. Då drar det mer ström och kylen/frysens livslängd förkortas.