Tips & Trix
ANVÄND KETCHUPKOPPEN RÄTT ›

Vecklar man ut ketchupkoppen så får det plats dubbelt så mycket ketchup i den. Det blir också enklare att dippa flera pommes på samma gång. 

ketchup

Att använda en kopp istället för två vinner även miljön på.

BRAND ›

Befinner du dig i ett brinnade hus så bör du krypa. Rök är mycket farligt att andas in och rök stiger så kryper du minskar du risken att andas in den farliga röken.

ENDA ELLER ÄNDA? ›

Vilken stavning använder man när?

Ende/Enda = ensam i sitt slag, bara en. Exempel: inte en enda, du är den enda...

Ända = yttersta delen av någonting. Exempel: ända hit, ända till månen, garnända...

Bakdel/Rumpa/Stjärt = Ända :)

EXTRA MOBIL I BILEN IFALL ATT ›

Har du en gammal mobiltelefon som bara ligger? Ladda den full och lägg den avstängd i handskfacket i bilen istället. På det sättet har du alltid en mobil med dig ifall det skulle hända en olycka. Du behöver inte ha något SIM-kort i mobilen för att ringa 112. 

Ladda mobilen en gång per år för att vara säker på att batteriet är laddat

FÅ TILLBAKA DIN MOBIL VID STÖLD ›

Slå *#06# på din mobiltelefon. Anteckna och spara de 15 siffrorna på ett säkert ställe.

De 15 siffrorna är mobilens "personnummer", även kallat IMEI-nummer. Genom att uppge dessa siffror vid anmälan blir telefonen sökbar i polisens anmälningssystem.

 

FÖRKORTNINGAR ›

Här är en lista på förkortningar, hur dom skrivs och vad dom betyder. 

alt. -alternativt

ang. -angående

anm. -anmärkning

art. -artikeln

ASAP -engelska: as soon as possible (så snart som möjligt)

avd. -avdelning

avl. -avlidne

betr. -beträffande

bg -bankgiro

bh -bysthållare

bil. -bilaga

bl.a. -bland annat eller bland andra

b la  -bland annat eller bland andra

b.v.s.a. -billigare vid snabb affär

BVSA -billigare vid snabb affär

ca -cirka

c:a -cirka

div. -diverse

d.m. -denna månad

d:r -doktor

dr -doktor

d.s.o. -datum som ovan

dåv. -dåvarande

d.v. -dåvarande

d.v.s. -det vill säga

dvs. -det vill säga

e.a.g. -en annan gång

eftr. -efterträdare

eg. -egentligen

el. -eller

el. dyl. -eller dylikt

e.d. -eller dylikt

em. -eftermiddag

e.m. -eftermiddag

enl. -enligt

etc. -etcetera

e.u. -enligt uppdrag

ev. -eventuell(t)

ex. -exempel, exemplar

exkl. -exklusive

f.d. -före detta

ffg -för första gången

fig. -figur

fm. -förmiddag

f.m. -förmiddag

f.n. -för närvarande

forts. -fortsättning

fr. -från, fröken eller fru

fr.a. -framför allt

frk -fröken

fr.o.m. -från och med

f.ö. -för övrigt

följ. -följande

föreg. -föregående

förf. -författare

ggr -ggr

gm -genom

gr. -grader

hr -herr

hrr -herrar

i.a.f. -i alla fall

inkl. -inklusive

iofs -i och för sig

i.o.m. -i och med

iom -i och med

isf -i så fall 

i sht -i synnerhet

i st.f. -i stället för

istf -i stället för

IVA -intensivvårdsavdelning

jfr -jämför

jr -junior

k:a -kyrka

kap. -kapitel

KBM -Krisberedskapsmyndigheten

KFM -Kronofogdsmyndigheten

kl. -klockan

kr -kronor

krm -kryddmått

l -liter

leg. -legitimerad, legitimation

m. -med eller meter

m.a.a. -med anledning av

m.a.o. -med andra ord

max. -maximum

mc -motorcykel

m.fl. -med flera

m.h.a. -med hjälp av

m.h.t. -med hänsyn till

min -minut

min. -minut eller minimum

md -miljarder

mdkr -miljarder kronor

mm -millimeter

m.m. -med mera

mn -miljoner

mnkr -miljoner kronor

mom. -moment

msk -matsked

mtp -med tanke på

m.v.h. -med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar

mån. -månad

möjl. -möjligen

m ö.h. -meter över havet

n.b. -nedre botten

nr -nummer

näml. -nämligen

nästk. -nästkommande

o. -och

obs. -observera

obs! -observera

o.d. -och dylikt

o.dyl. -och dylikt

o.k.s. -också känd som

omkr. -omkring

o.m.s. -och mera sådant

ordf. -ordförande

org.nr. -organisationsnummer

o.s.a. -om svar anhålles

OSA -om svar anhålles

o.s.v. -och så vidare

pers. -person

pg -postgiro eller nyare plusgiro

p.gr. -på grund (av)

p.g.a. -på grund av

prel. -preliminär

prov. -provisorisk

pua -på uppdrag av

ref. -referens

resp. -respektive

RIP -Vila I Frid

R.I.P. -Vila I Frid

s. -sida

s:a -summa

sa -summa

s.a.s. -så att säga

sek. -sekund

SEK -valutakoden som betecknar Svenska kronor

sekr. -sekreterare

sid. -sida

sidd. -sidor

sign. -signatur eller signum

s.k. -så kallad

s.m.s. -som man säger

spec. -speciell

sr -senior

ss -såsom

ssk -sjuksköterska

st. -styck

St -Stora (före ortsnamn)

S:t -Sankt

S:ta -Sankta

stud. -studerande

särsk. -särskilt

t. -till

tab. -tabell

tfn. -telefon

tfn -telefon

temp. -temperatur

t.ex. -till exempel

t.h. -till höger

tim. -timme eller timmar

tjl -tjänstledig

tjm -tjänsteman

tkr -tusen(tal)

kkr -kilokronor

t.o.m. -till och med

tr. -trappa

t.v. -tills vidare eller till vänster

ung. -ungefär

u.a. -utan anmärkning

u.p.a. -utan personligt ansvar

urspr. -ursprungligen

VAB -vård av sjukt barn

vd -verkställande direktör

åk -årskurs

å.k. -årskurs

äv. -även

ö.h. -över havet

ö.h.t. -över huvud taget

ök. -överenskommelse eller ökning

övers. -översättare eller översättning

FÖTTERNA STÖRRE PÅ KVÄLLEN ›

Visste du att fötterna är ca 5-10% större på kvällen än morgonen? Det är alltså ingen bra idé att prova och köpa skor tidigt på dagen då risken finns att dom inte känns lika bra framåt kvällen.

GE VÄGBESKRIVNING ›

Ska någon komma till dig för första gången? Ta ett kort på huset du bor i och skicka ihop med en vägbeskrivning så är det lättare för gästen att hitta rätt. 

HÅLL DIG SJÄLV OCH ANDRA FRISKA ›

Tvätta händerna med tvål och vatten ofta. De flesta av våra förkylningsvirus dör inte av handsprit men av ordentlig tvätt med tvål och vatten. Ersätt inte tvättning av händer med handsprit utan se det som ett tillägg. I fuktiga frottéhanddukar frodas bakterierna. Alla familjemedlemmar bör alltid ha egen handduk att torka sig på. Byt frottéhanddukar minst 1 gång i veckan. Delar flera familjemedlemmar handduk bör den bytas varje dag.

Använd inte handtork med varmluft på offentliga toaletter! Bakterier, däribland avföringsbakterier virvlar runt i den varma luften. Pappershanddukar sprider inte bakterier och är det bästa valet. Ett tips är att använda pappershandduken du torkat händerna på när du öppnar dörren och sedan slänga den i papperskorgen. På så sätt slipper du få eventuella bakterier från handtaget på händerna.

Var ute i friska luften så mycket som möjligt.

Träna och rör på dig. Att röra på sig lite är bättre än att inte röra på sig alls.

Sov ordentligt. Sömn är en viktig källa för återhämtning och grunden för vår hälsa.

Ät näringsrik mat och drick ordentligt med vatten.

För att undvika smittspridning på förskolan: Är barnet piggt, lite snorig men utan feber så kan barnet gå till förskolan. Har barnet feber och/eller är hängigt och trött så bör barnet stanna hemma. Både p.g.a smittspridning och för barnets bästa. Förskolan är en miljö med mycket liv och rörelse och är ingen lämplig plats för någon som inte är kry.

Drabbas någon i familjen av magsjuka är det isolering som gäller! Rekommendationen är att alla i familjen bör isolera sig. Håll er borta från förskolan, jobb, caféer, bibliotek, affärer o.s.v. När 48 timmar har gått sedan senaste kräkningen eller diarrén kan isoleringen upphöra.

HÅLLBARHET KOSMETISKA PRODUKTER ›

"Öppen burk" symbolen ni ser nedan anger hur länge en kosmetisk produkt är säker att använda efter öppning. 12M = 12 månader

kosmetiskaprodukter

 

HÖGERHÄNT LÄRA VÄNSTERHÄNT ELLER TVÄRTOM ›

Om en högerhänt ska lära en vänsterhänt (eller tvärtom) att t.ex. knyta skor, sticka eller sy så är det bäst att man är mittemot varandra. Då ser den som ska lära sig spegelvänt och då blir det lättare att ta in. 

ICE - In Case of Emergency ›

Om det händer dig en olycka så du själv inte kan kommunicera är det bra om sjukvårdspersonal, polis etc. kan få tag i din/dina närmaste anhöriga så fort som möjligt. Rätt personnummer, blodgrupp, allergier eller sjukdomar är exempel som snabbt kan komma att behövas vid olycka.

I din telefonbok på mobilen så skriver du ICE före namnet på den person (eller flera) som du vill ska kontaktas om det hänt dig något.

Har du knapplåsfunktion med lösenord på mobilen så kommer inte personalen åt din kontaktlista. Då kan du ta en skärmdump på ICE-kontakten och ha som bakrundsbild på din display där du ska knappa in lösenordet.

Man kan annars klistra fast en lapp bakpå mobilen där ens ICE-kontakt står uppskriven.

Det finns även appar för både Iphone och Android som gör att det går att komma åt ICE-nummer trots att skärmen är låst.

INSTÄNGD I EN BAGAGELUCKA ›

Nu är risken förhoppningsvis väldigt liten att du blir kidnappad och instängd i en bagagelucka. Men om du mot all förmodan blir det någon gång, dra ur alla sladdar till baklyset. Polisen kommer då stanna fordonet och när polisen närmar sig bilen bankar du så mycket du bara kan.

KOM IHÅG MATLÅDAN ›

Hur många gånger har du tänkt tanken: "Imorgon får jag inte glömma att ta med matlådan till jobbet". När du tänker den tanken, gå genast och lägg din bilnyckel, cykelnyckel, husnyckel (beroende på vilken nyckel du kommer att behöva på morgonen) på matlådan i kylen. Nu är chansen mycket större att du kommer ihåg att ta med matlådan.

LÅSTE JAG DÖRREN? ›

Ibland blir man osäker på om man låst dörren eller inte. Gör eller säg något annorlunda varje gång du låser dörren så kommer du säkert komma ihåg att du låst. Varför inte sjunga något du inte brukar sjunga, dansa lite extra ful fuldans eller säga något underligt. 

MINNAS LÄTTARE ›

Nästa gång du försöker komma på ett namn eller ett ord, knyt din hand hårt. Hjärnaktiviteten ökar och det blir lättare att komma ihåg ordet du försöker minnas.

NEDBRYTNINGSTIDER I NATUREN ›

Var rädd om vår natur och djur, kasta skräp där det hör hemma!

Man får enligt svensk lag inte skräpa ned utomhus på en plats allmänheten har tillträde eller insyn till. 

Ungefär så här lång tid tar det för olika saker att brytas ner i naturen:

Toalettpapper 2-4 veckor

Apelsinskal 2-5 veckor

Tidningspapper 6 veckor

Äppelskrutt 2 månader

Pappkartong 6 månader

Cigarettfimp 1-5 år 

Tetra pack 5 år

Plastpåse 1-20 år

Tuggummi 20-25 år

Aluminium 200-500 år

Plast 400 år

Glas bryts aldrig ner!

Ett par tusen svenska kor dör varje år för att dom ätit något vasst skräp som hamnat i deras mat. 

Hundratusentals sjöfåglar och marina däggdjur dör varje år för att de har ätit skräp eller fastnat i skräp och drunknat.

NIANS GÅNGERTABELL ›

Håll upp alla dina fingrar framför dig. Vik in det finger (räknat från vänster) som är siffran du ska multiplicera nio med. Varje finger till vänster om det invikta fingret är tiotal och fingrarna till höger är ental.

Exempel: 9 x 7 Vik in det sjunde fingret. Då har du 6 fingrar till vänster, alltså 60 och du har 3 fingrar till höger om det nervikta fingret, alltså 3. Svaret är: 63

niansgångertabell

 

NÖJDARE MED FOTO PÅ DIG SJÄLV ›

Det är inte alltid man känner sig nöjd med foton på sig själv. Ett litet knep att ta till som ökar chanserna att du ska bli nöjdare med fotot är att se till att fotot tas lite ovanifrån. Då minimeras risken för dubbelhakor, eventuellt näshår syns inte. Man ser också oftast lite mer sympatisk ut när man tittar upp än när man tittar ner på folk.

 

PASSAR BYXORNA? ›

Ett lätt sätt att prova om byxor passar utan att ta på sig dom är att hålla dom igenknäppta byxorna runt halsen. Når byxorna precis runt så är chansen stor att dom passar. Räcker dom inte runt är dom troligtvis för små och överlappas dom är byxorna säkerligen för stora. Kan vara skönt att snabbt och lätt få ett hum om byxorna passar eller inte.

provabyxor

Är det så att byxor som passar ändå inte når precis runt halsen så kan du ha överlappet eller glipan som riktmärke istället. 

PRATA MED MÄNNISKOR SOM HAR NEDSATT HÖRSEL ›

Försök att prata med en djupare röst, inte en högre. När du pratar med djupare röst är det oftast lättare för den som har dålig hörsel att höra dig.

SÄRSKRIVNINGAR ›

Skriver man isär ett ord som egentligen ska sitta ihop kan betydelsen av ordet bli en helt annan än man menar.

En bra tumregel är: En grej - Ett ord!

Om det är en grej som hör ihop -som skumtomte, herrcykel eller sjuksköterska så ska ordet skrivas ihop.

Alla ord som börjar med jätte- ska vara ett ord, t.ex. jättestor, jättebra, jättesöt.

SE I MÖRKER ›

När du vaknar mitt i natten och ska gå upp på toaletten, håll för eller blunda med ena ögat tills du kommer in i mörkret igen. Ögat som du hållit för är nu vant med mörker och du ser bra och kan ta dig fram i rummet utan att snubbla över något på väg tillbaka till sängen.

Det är av den här anledningen pirater bar ögonlappar förr i tiden. Då kunde dom se i mörkret under däck efter att varit uppe i solen. 

SPAR TID PÅ MORGONEN ›

Stressiga morgnar kan förstöra en hel dag. Spar värdefulla minuter genom att förbereda det du kan i lugn och ro kvällen innan. Ställ iordning det som kan förberedas till frukosten. Duka fram glas, tallrikar, smörkniv, osthyvel... Kanske kan du göra klart frukostmackorna redan på kvällen och sedan bara ta fram dem ur kylen på morgonen. Lägg fram kläder...osv.

 

SVERIGES VIKTIGA TELEFONNUMMER ›

SVERIGES VIKTIGA TELEFONNUMMER

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö

1177 - Sjukvårdsrådgivning dygnet runt

114 14 - Polisens nummer vid icke akuta händelser

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor eller kriser

 

Kom alltid ihåg att nödnumret 112 endast ska användas vid akuta situationer!

Här är några exempel på situationer när du ska ringa 112:

- Du ser bilar krocka.

- Du ser en båt med människor sjunka.

- Du ser rök och/eller lågor slå ut genom ett fönster.

- Du påträffar en medvetslös person.

- Du ser en bil köra genom ett broräcke och hamna i vattnet.

- Du ser människor som slåss vilt.

- Du påträffar en person som skadat sig allvarligt.

 

TUGGA TUGGUMMI FÖR ATT MINNAS BÄTTRE ›

När du t.ex. pluggar inför ett prov testa då att tugga på en speciell smak på ett tuggummi. När du sedan gör provet så tuggar du på samma sorts tuggummi. Detta kan få din hjärna att komma ihåg det du tränat in lättare.

 

UNDVIK ATT BRÄNNA DIG PÅ HET DRYCK ›

Samla saliv fram vid tungspetsen innan du smuttar på drycken så är risken mindre att du bränner dig om drycken skulle vara för het. Då saliven är kroppstempererad kyls den heta drycken ner lite och du slipper bränna dig på tungan. På detta sätt kan du avgöra om drycken är drickbar eller om du bör vänta en stund till.