Tips & Trix
HÖGLJUDDA LEKSAKER ›

Många leksaker låter högre än vad det är nödvändigt. Det är varken bra för barnens hörsel eller för föräldrars tålamod :) Sätt en tejpbit eller flera över högtalaren på leksaken. Detta gör att volymen minskar. Toppen!