Tips & Trix
FINURLIG LEGOiHOPSÄTTNING ›

Här är en annorlunda lösning på hopsättning av lego:

legobitar

lego

lego