Tips & Trix
FÅ BARNENS VANTAR ATT TORKA SNABBARE ›

Barnens vantar torkar fortare om du trär dom på tomma toalettrullar och ställer på elementet. OBS! Lägg aldrig någonting på el-element p.g.a. brandrisken!